Matematika převážně nevážně

Autor: Rudolf Lang - Klatovan

Datum: 19.6.2019

Místo: Klatovy, Kulturní centrum Falcon

Přednáška v klatovském klubu Falcon. Přednášející RNDr. Jan Brousek, Ph.D., vášnivý šachista, který přednášel na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU). Mimo jiné se zabýval kódováním a je jedním se zakladatelů šachového oddílu v Klatovech.

Matematika převážně nevážně
Matematika převážně nevážně
Matematika převážně nevážně
Matematika převážně nevážně
Matematika převážně nevážně
Matematika převážně nevážně
Matematika převážně nevážně
Matematika převážně nevážně
Matematika převážně nevážně

© 2014 KLATOVY Live