Historie pivovarnictví na Klatovsku

Autor: Rudolf Lang - Klatovan

Datum: 21.1.2020

Místo: Klatovy, Restaurace Na Rozhrání

Klatovy – Kolik pivovarů v okrese Klatovy vařilo pivo v roce 1869, kdy bylo v naší zemi zrušeno propinační právo, a který z těchto pivovarů vydržel vařit pivo nejdéle? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek dostali návštěvníci přednášky „Historie pivovarnictví na Klatovsku“ známého sběratele pivních suvenýrů a autora knihy Pošumavské pivovary Tomáše Cihláře. Setkání s tímto aktivním člověkem, který se kromě sběru informací o pivovarech a pivovarských artefaktů věnuje také filumenii a má zmapovánu historii sirkařství v klatovském okrese, uspořádal v restauraci Na Rozhrání v Klatovech jako svou první akci v roce 2020 Zábavní a vzdělávací spolek Klatovan. Jak už název akce napovídá, beseda se točila kolem historie pivovarů klatovského okresu, a to především těch, z jejichž působení se do dnešní doby dochovaly pivní lahve, cedule, etikety, pivní známky apod. Více pozornosti bylo věnováno dvěma klatovským pivovarům a pivovarům ze sousedních Beňov. Cihlář povídání doplnil i bohatou obrazovou fotodokumentací své sbírky a k některým předmětům přihodil i zajímavé historky k nim se vážící. Několik hostů si domů odneslo historické etikety, kterými autor přednášky ocenil správně odpovídající na připravené soutěžní otázky. Na závěr přednášky si mohli zájemci koupit již jmenovanou publikaci Pošumavské pivovary a nechat si ji autorem podepsat. Podle času společně stráveného u pivovarské besedy se akce povedla. To podtrhují i Cihlářova slova, že takhle dlouho ještě nikdy nikde nepovídal. Po více než dvou hodinách dobré zábavy, kterou doladily i pokrmy z kuchyně tamní restaurace a pivo obnoveného Měšťanského pivovaru v Klatovech, se organizátoři s Tomášem Cihlářem rozloučili s tím, že by ještě v tomto roce rádi uspořádali přednášku o historii sirkařství na Klatovsku. Text Tomáš Kanta, foto Rudolf Lang.

Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku
Historie pivovarnictví na Klatovsku

© 2014 KLATOVY Live