1. zasedání Zastupitelstva města Klatov po zrušení nouzového stavu

Autor: Rudolf Lang - Klatovan

Datum: 26.5.2020

Místo: Klatovy, Refektář jezuitské koleje

Na svém prvním zasedání, po zrušení nouzového stavu a v improvizovaných podmínkách, klatovští zastupitelé mimo jiné schválili možnost města poptat na trhu revolvingový úvěr ve výši 100 mil. Kč pro případ potřeby krytí rozpočtových výdajů s ohledem na nepředvídatelný vývoj plnění rozpočtu po koronavirové krizi. Podle předběžných výpočtů je zatím počítáno s 50 mil. Kč propadem na straně příjmů ze sdílených daní s ohledem na vládní opatřeni a jejich dopad v rozpočtovém určení daní na příjmy měst a obcí. Dosavadní opatření města v nouzovém stavu přišla městskou pokladnu na zhruba 27 mil. Kč. Jedná se o náklady spojené s přijatými opatřeními, jako byla desinfekce veřejných prostor, budov městských provozů a městských škol a školek, atp. V informacích vedení města zazněly informace ohledně pořádání kulturních a společenských akcí v nejbližším období. Do 10. června by mělo být známo více informací o konání červencových akcí a hlavně pak období klatovské poutě. Již dříve bylo rozhodnuto o nekonání folklorního festivalu. Církevní část klatovské poutě proběhne, maximálně s drobnými organizačními omezeními. Osud dalších akcí, trhů a třeba pouťových atrakcí je zatím nejasný s ohledem na možnost pořádání akcí s účastí do 300 osob. Město se bude snažit bude reagovat přiměřeně operativně. Z dalších společenských událostí jmenujme červnovou Barokní noc - pátek 28. 6. - a srpnový sportovní podnik mistrovství České republiky v překážkových závodech 22. - 23. 8. 2020 v areálu klatovských lázní a Hůrce. Rallye Šumava bylo přesunuto na listopad, a bude tak posledním podnikem MČR v rally 2020.

1. zasedání Zastupitelstva města Klatov po zrušení nouzového stavu
1. zasedání Zastupitelstva města Klatov po zrušení nouzového stavu
1. zasedání Zastupitelstva města Klatov po zrušení nouzového stavu
1. zasedání Zastupitelstva města Klatov po zrušení nouzového stavu
1. zasedání Zastupitelstva města Klatov po zrušení nouzového stavu
1. zasedání Zastupitelstva města Klatov po zrušení nouzového stavu
1. zasedání Zastupitelstva města Klatov po zrušení nouzového stavu
1. zasedání Zastupitelstva města Klatov po zrušení nouzového stavu
1. zasedání Zastupitelstva města Klatov po zrušení nouzového stavu

© 2014 KLATOVY Live